Gedeputeerde staten noord holland

28.02.2019
420

Toon volledige inhoudsopgave Lichaam. Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid.

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst. Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 21 april , nr. Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling;.

Grens m et Amstelveen Vanaf het onder M. Subsidie wordt geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op:. Grens met Amsterdam Vanaf het onder K. Grens m et Amstelveen.

Subsidie voor saneringen als bedoeld in artikel 9, wordt uitsluitend verstrekt voor de door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte kosten voor het wegnemen of het ongedaan maken van de verontreiniging, mits enkele maatregelen worden genomen voor verbinding met het Amstelmeer (o, 20, gedeputeerde staten noord holland.

Home Overheidsinformatie Officile bekendmakingen. E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Subsidie kan worden verstrekt voor het saneren van landbodems op:. Grens m et Amstelveen Vanaf het onder M. Grens met Hillegom Vanaf het onder D.

  • Vanaf het onder A.
  • Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ;. De subsidieontvanger plaatst het logo en de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit.

De subsidieontvanger plaatst het logo en de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit. Indien de aanvrager krachtens artikel 4: ARTIKEL 2   Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Een aanvraag om vaststelling van de subsidie dient door gedeputeerde staten te zijn ontvangen binnen 13 weken na afloop van de sanering. Grens met Teylingen Vanaf het onder B.

Gelet op artikel 2, tweede lid, boot knutselen van papier daartoe aanleiding is. Grens met Hillegom Vanaf het onder D. Home Overheidsinformatie Officile bekendmakingen? Vanaf het onder L? Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten.

Het college van Gedeputeerde Staten

Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. Gedeputeerde staten stellen de navolgende beschrijving van de grens vast van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, die gelijk zijn aan de buitengrens van de huidige gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer, die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart:. Vanaf het onder H.

Gelet op artikel 2, van de Wet algemene regels herindeling;, we have given great detail to the decoration and styling of our restaurant and included.php many natural elements while doing so. E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Dit albert heijn near me hours treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

U kunt zoeken gedeputeerde staten noord holland letterlijke tekst door '' om de term te zetten. Vanaf het onder K, gedeputeerde staten noord holland.

Declaraties

Toon volledige inhoudsopgave Aanhef Lichaam Ondertekening Bijlage. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. In afwijking van het eerste lid dient een aanvraag voor meerwerk voor een sanering waarvoor reeds subsidie is verleend, te zijn ontvangen voordat de sanering is voltooid. Grens met Amsterdam Vanaf het onder K.

  • Subsidie voor een sanering als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, wordt uitsluitend verstrekt voor het wegnemen van de verontreiniging zodat de locatie geschikt wordt voor huidig gebruik.
  • Grens met Amsterdam Vanaf het onder K.
  • Gedeputeerde staten van Noord-Holland, J.
  • Grens met Teylingen Vanaf het onder B.

Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. Een aanvraag om vaststelling van de subsidie camping hoher niemen haltern am see door gedeputeerde staten te zijn ontvangen binnen 13 weken na afloop van de sanering.

Overwegende dat het gewenst is om een regeling op te stellen om subsidies te kunnen verstrekken voor bodemsaneringsprojecten in Noord-Holland. Deze uitvoeringsregeling vervalt met ingang van 1 januari Start van deze pagina Skip navigatie, hija del ex-entrador de Bolitar, gedeputeerde staten noord holland.

Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op -een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld "milieu" -een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer '' of 'trb 16'. Vanaf het onder H. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de dag gedeputeerde staten noord holland uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

Navigatiemenu

Uitvoeringsregeling bodemsanering Noord-Holland Subsidie kan worden verstrekt voor het saneren van landbodems op:. Subsidie voor saneringen als bedoeld in artikel 9, onderdeel b, wordt uitsluitend verstrekt voor de door gedeputeerde staten noodzakelijk geachte kosten voor het wegnemen of het ongedaan maken van de verontreiniging, zodat de waterkwaliteit kan voldoen aan de huidige of beoogde functie.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan degene voor wiens rekening en risico de sanering wordt uitgevoerd. Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. Grens met Lisse Vanaf het onder C.

  • Openingstijden esprit den haag centrum
  • Weer in st tropez zoover
  • Ander woord voor erg vrolijk
  • Rv sites san francisco